Apie Aikido

Rytų kovos meną Aikido sukūrė japonas Morichėjus Uešiba.

Po Įkūrėjo mirties 1969 m. jo sūnus Kišiomaru Uešiba tapo II Aikido Došu (jap. – Kelio paveldėtoju). Šiuo metu Moriteru Uešiba, Įkūrėjo anūkas, sėkmingai tęsia savo senelio bei tėvo meną kaip III Aikido Došu.

1932 m. buvo įkurtas AIKIKAI fondas, kurio tikslas – apsaugoti ir skleisti teisingus Aikido idealus, sukurtus ir propaguotus paties Įkūrėjo. Aikido, kaip atskirą kovos meno šaką, Japonijos vyriausybė oficialiai pripažino 1940 m. Fondas (Pasaulinis Aikido centras) nuo 1948 m. buvo pripažintas vienintele valstybine organizacija, vystančia ir plėtojančia Aikido.

Kas yra AIKIDO?

Aikido yra vienas iš gražiausių šiuolaikinių Japonijos kovos menų, sukurtas meistro Morichėjaus Uešibos (1883–1969 m.) 1920 metų pabaigoje. M. Uešiba sukūrė unikalią fizinio ir dvasinio tobulėjimo sistemą, kuri sujungė fechtavimą kardais ir ietimis su senųjų kovos menų savigynos veiksmais.
Priešingai nei daugelyje kitų kovos menų, Aikido stengiamasi puolimą priimti, o ne blokuoti. Aikido pagrindinė užduotis – susilieti su puolančiojo judesiu ir jį pratęsti, kontroliuojant ir nukreipiant atakos energiją.
Aikido kovos mene nėra varžybų, nes jis remiasi dvikovos nebuvimo filosofija, kuri smerkia žmogaus agresiją ir dvikovos instinktus bei skatina juos nukreipti į harmoniją ir santarvę. Lankančiųjų Aikido treniruotes meistriškumo lygį nustato speciali komisija kvalifikacinio egzamino metu. Jį išlaikius, kandidatams suteikiamos atitinkamos Kiu ir Dan kategorijos. Įvairių Aikido mokyklų technikos ypatumai demonstruojami festivaliuose ir įvairaus lygio tarptautinėse, nacionalinėse, miesto ar studentų parodomosiose programose.

Reguliarus fizinis aktyvumas stiprina sveikatą ir didina pasitikėjimą savo jėgomis. Judesiai, sudarantys Aikido pratimus ir techniką, koreguoja laikyseną bei mažina įtampą, nes žmogus koncentruoja dėmesį į atsipalaidavimą ir kvėpavimą. Aikido judesiai, kartojami daugybę kartų, padeda natūraliai ir ramiai reaguoti į bet kokią situaciją.

Dabar Aikido kovos mene yra keletas krypčių. Pagrindinė kryptis – Aikido AIKIKAI, kurios ištakos siekia Aikido Įkūrėjo laikus. Dabar jai vadovauja Įkūrėjo anūkas Moriteru Uešiba. Aikido AIKIKAI sėkmingai paplitusi 56-iose pasaulio šalyse, o lankančiųjų Aikido treniruotes skaičius jau viršija 1,2 mln. žmonių.

Visų pasaulio Aikido AIKIKAI organizacijų centras yra AIKIKAI fondas (įkurtas 1932 m.). Nuo 1948 m. AIKIKAI fondas yra vienintelė pripažinta pasaulinė organizacija, plėtojanti Aikido. Centrinė AIKIKAI fondo būstinė ir jo metodinis treniruočių centras, vadinamas AIKIKAI Hombu Dojo, yra Japonijoje, Tokijo mieste (17-18 Wakamatsu-cho, Shinjuku-ku, Tokyo 162-0056, Japan. Tel. (81) 03-3203-9236 , faks. (81) 03-3204-8145).

AIKIKAI fondo direktorius ir AIKIKAI treniruočių centro vadovas yra Aikido Įkūrėjo anūkas Moriteru Uešiba. AIKIKAI treniruočių centre aktyviai dirba daugiau kaip 30 profesionalių instruktorių (jų kvalifikacijos japoniškai vadinamos shihansidoin). Viena pagrindinių AIKIKAI fondo ir Treniruočių centro užduočių yra metodinės pagalbos teikimas įvairioms Aikido AIKIKAI organizacijoms. Siekiant šio tikslo AIKIKAI Hombu Dojo instruktoriai reguliariai siunčiami rengti seminarų į įvairių pasaulio šalių Aikido AIKIKAI organizacijas.

AIKIKAI fondas – vienintelė organizacija, kuri rengia Aikido AIKIKAI kvalifikacijos egzaminus ir išduoda atitinkamus sertifikatus.

Morihei-Ueshiba

Aikido įkūrėjas
Morihei Uešiba
(1883-1969m.)

kis_ueshiba

II-asis Došu
Kišiomaru Uešiba
(1921–1999 m.)

Moriteru Ueshiba

III-asis Došu
Moriteru Uešiba
g. 1951 m.